mandag 27. mai 2019

Blokker til medlemsteppe

Hvert år lager quiltelaget et teppe som loddes ut i november. Opplegget er slik at medlemmene syr hver sin blokk (eller to), blokkene leveres til en gruppe som syr sammen blokkene. For at det ikke skal bli altfor mye jobb på denne gruppen, blir teppet sendt til en profesjonell som quilter teppet.

I år er dette blokken, jeg har sydd to:

Each year, my quiltguild makes a quilt that is in a lottery in November. Each member sew their own block (or two), the blocks are then delivered to a group that sews together the blocks. The quilt is sent to a professional who quilts the quilt. This year, this is the block; I've made two:

Blokken, størrelsen og det lyse stoffet er forehåndsbestemt, i tillegg er det bestemt hvilen farge man skal bruke i det valgfrie stoffet. De røde stoffene er fra mitt stoff-lager.

Blokken er sydd i en forsvunnen 4-patch metode, bare at her er utgangspunktet 4 trekantblokker sydd sammen, kuttet opp og sydd sammen igjen, som vist under

The block, the size and the light fabric are pre-determined, in addition, it is determined the color to be used in the optional fabric. The red fabrics are from my fabric stock. The block is sewn in a dissapering 4-patch method, just that in this case we are using 4 triangular blocks sewn together, cut up and sewn together again, as shown below
Jeg gleder meg til å se det ferdige produktet. Det er alltid spennende å se hvordan det blir til slutt når mange forskjellige personligheter syr sammen.

I'm looking forward to seeing the finished product. It is always exciting to see how it eventually becomes when many different quilters sew together.

Linker til Bambisyr og LoveLaughQuilt

mandag 13. mai 2019

Konfirmasjonsteppe

Du og du, som tiden går. I går var vi i konfirmasjon til min yngste nevø, og jeg som ikke synes det er så lenge siden han var en liten pjokk. Han fikk tradisjonen tro et teppe av tanta si:
Wow, as time goes by. Yesterday we were in confirmation of my youngest nephew, I feel it was yesterday that he was a little toddler. I had sewn a quilt for him:
Det er ikke så enkelt å sy til gutter, det meste av stoffer har en tendens til å bli altfor søtt. Så jeg har endevendt skuffer og skap på jakt etter blå og lyse stoffer som ikke var altfor "jentete". Det ble OK til slutt.
Sewing for boys is not that easy, most of the fabrics tend to be too sweet. So I have end-facing drawers and cabinets looking for blue and light fabrics that were not too "girly". 
Bakstykket er et Tildastoff som jeg fant på halv pris.
The back piece is a Tildafabric that I found on sale.
Quiltingen er gjort enkelt med sømmer i "grøfta", og kun rette sømmer på ytterborden. Lukkekanten er sydd av et mørk blått rutestoff, som jeg dessverre ikke hadde nok av til å kunne kutte på diagonalen. Det ble greit allikevel, men  det ville blitt mye bedre om rutene "sto på spissen"
Quilting is made easy with seams in the "ditch" and only straight seams on the outer border. The binding is sewn in a dark blue fabric, which I unfortunately did not have enough to cut the diagonal. It was fine anyway, but it would be much better if the squares "stood on the tip"
Konfirmanten var så glad for teppet som en kan forvente av en 15 år gammel gutt... Var nok ikke teppe som sto høyest på ønskelista. Vi hadde med en konvolutt med litt penger i tillegg, så alt i alt ble han fornøyd med gaven.
Confirmation boy was so fond of the quilt that one would expect from a 15 year old boy ... A quilt was probably not highest on his wish list. We had an envelope with some money as well, so all in all he was happy with the gift.
Linker til Bambisyr og LoveLaughQuilt

torsdag 9. mai 2019

Konfirmasjonskort

Min nevø er konfirmant nå i mai. Jeg har sydd et teppe (som han ikke ønsker seg...) og da syntes jeg det ville vært koselig med hjemmelaget kort også. Så da gjør dama ting hun ikke kan... Pinterest ble saumfart, og kort ble laget:

Siden konfirmanten ikke synes teppe er toppers blir det litt penger i gave også, så innerlommen ble til pengelomme.
Innerst i kortet har vi skrevet noen ord med på veien.
Håper han alt i alt blir fornøyd med gaven

mandag 6. mai 2019

Elefant teppe

Jeg prøver å få litt mer kontroll over stofflageret mitt. Siden gutten min nå er blitt 14 år og alle mine venner er over småbarnsperioden, var det på tide å gjøre noe med de stoffene som er typiske småbarnsstoffer. Siste rest av elefantstoffet ble til dette lille teppet:
I'm trying to get some more control over my fabric stach. Since my boy is now 14 years old and all my friends childern are over the infant age, it was time to do something about the fabrics that are typical for infants. Last remnant of the elephant fabric ended in this little quilt:
Siden jeg ikke har noen på min gaveliste som er i målgruppen for dette teppet, blir det donert til Tepper som Varmer.
Since I do not have any on my gift list that is in the target age for this quilt, it will be donated to a childrens hospital.

I dag linker jeg til Bambisyr og LoveLaughQuilt